کارپینو

تاکسی اینترنتی

اطلاعات کلی

  • ۱۳۹۵
  • پلتفرم و حمل و نقل

ناکامی پروژه

  • ۱۳۹۹
  • تغییر چند باره‌ی مدیریت، کمبود راننده

بنیان‌گذاران

  • ۱
  • احسان جهانی

سرمایه‌گذاران

  • ۱
  • موسسه دانش‌بنیان برکت

کارپینو چی بود؟

کارپینو یک سرویس درخواست آنلاین حمل و نقل بود که کاربران می‌توانستند از طرق پلتفرم‌های وب، اندروید و iOS برای خود تاکسی یا ون بگیرند. کارپینو خدمات سازمانی، تشریفاتی و نیز خدمات ویژه بانوان نیز ارائه میداد.

کارپینو تنها از تاکسی‌های شهری استفاده میکرد و اولین سرویس تاکسی اینترنتی در ایران بود که مجوز رسمی دریافت کرد.

چرا کارپینو ناکام ماند و تعطیل شد؟

کارپینو در مد کوتاهی چندین بار مدیرعامل خود را عوض کرد. این اتفاق باعث نامشخص بودن هدف بود. همچنین، به خاطر چندین اشتباه مدیریتی اعتماد رانندگان را از دست و باعث شد آن‌ها به رقبای کارپینو یعنی اسنپ و تپسی بپیوندند.

در نهایت فعالیت کارپینو به عنوان یک تاکسی اینترنت متوقف، و با تغییر نام به روناد به حوزه‌ی لجستیک هوشمند چرخش کردند.

پیوند‌ها و منابع