کدلرنر

پلتفرم آموزشی تعاملی برنامه‌نویسی

اطلاعات کلی

  • ۱۳۹۴
  • پلتفرم و آموزش

ناکامی پروژه

  • ۱۳۹۶
  • عدم شناخت بازار و تجربه ناکافی بنیانگذاران

بنیان‌گذاران

  • ۱
  • محمدحسین انصاری

سرمایه‌گذاران

  • نامشخص
  • نامشخص
متاسفانه توضیحات بیشتری وجود ندارد.