ایران‌اپس

مارکت‌پلیس اپلیکیشن اندرویدی

اطلاعات کلی

  • ۱۳۸۹
  • پلتفرم و اپ‌استور اندرویدی

ناکامی پروژه

  • ۱۴۰۰
  • نامشخص

بنیان‌گذاران

  • نامشخص
  • نامشخص

سرمایه‌گذاران

  • ۱
  • تدبیر گستران