پک‌فود

سفارش آنلاین غذا

اطلاعات کلی

  • ۱۳۹۳
  • پلتفرم و غذا

ناکامی پروژه

  • ۱۳۹۶
  • فضای رقابتی سخت، بازار کوچک، درآمد پایین، نیافتن سرمایه‌گذار

بنیان‌گذاران

  • ۱
  • رامین جوی

سرمایه‌گذاران

  • ۱
  • آواتک
متاسفانه توضیحات بیشتری وجود ندارد.