یوز

موتور جستجوی ملی

اطلاعات کلی

  • ۱۳۹۱
  • موتور جستجو

ناکامی پروژه

  • ۱۴۰۰
  • عدم استقبال مردمی

بنیان‌گذاران

  • نامشخص
  • نامشخص

سرمایه‌گذاران

  • نامشخص
  • نامشخص

یوز چی بود؟

یوز یک موتور جستجوی ملی بود.

یوز ۲۰۰ سرور داشت و ۴ میلیار صفحه را پوشش میداد. این موتور جستجوی توانایی ۳ میلیون پرس جو در روز را داشت و از ۲۰۰ هزار بازدید روزانه برخوردا بود.

چرا یوز ناکام ماند و تعطیل شد؟

پیوند‌ها و منابع